Şəmkir rayon Mərkəzi kitabxanası

Şəmkir rayon MKS

Наргиз Шафиева "Кара Караев в воспоминаниях учеников"

В книгу-фотоальбом вошли воспоминания о Кара Караеве его учеников-композиторов разных поколений от 40-х до 80-х годов прошедшего столетия. На

İlham Mazanlı KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmlləşdirilməsi faktoru kimi

Monoqrafiyada KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərintəkmilləşdirilməsi amili kimi xarakterizə edilir, bu sahədə KİV-infəaliyyətinin metodoloji prinsiplərinin bəzi aspektləri, millətlərarasımünasibətlərin kəskin

Кузнецов О. Ю." История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии"

Монография посвящена рассмотрению актуального для современности во-проса истории такого уникального криминологического явления ХХ стол

Ərəstun Əsgərli "Hər kəs bir mehmandı qoca dünyada"(şeirlər)

Yaradıcılığın ilk çağlarında Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələri ilə təmasda olmuş,onlarla dostluq əlaqəsi yaratmağa bacarmış,öyüd-nəsihətlərinə səbrlə, arxayınlıqla qulaq asmışam.XX əsrin sonarında şair

Ərəstun Əsgərli "Fələyin bizimlə imtahanı var"

Şair Ərəstun Əsgərli "Fələyin bizimlə imtahanı var" adlı sayca ikinci kitabında təxminən 30-35 illik yaradıcılıq bəhrələrini toplayaraq, onu oxucularının mühakiməsinə təqdim edir.