Şəmkir rayon Mərkəzi kitabxanası

Şəmkir rayon MKS

"Türk Xalqları Ədəbiyyatı Antologiyası" (II cild)

  Kitabda Nazim Hikmət “Qəribə Adam”, Çingiz Aytmatov “Baytamtal çayında”,  Oğuz Atay “Çardaqda Unudulmuş  sevgili”, Mərziyə Üskülü “ Nübar” və bir çox yazıçıların əsərləri toplanmışdır.  

Henrix Heyne "Seçilmiş əsərləri"

Henrix Heyne (1797-1856) XIX əsr alman ədəbiyyatının ən görkəmli simalarından biridir. Onun bir çox şeirlərindən sonradan xalqın dilində əzbər olan nəğmələrə çevrilmişdir, əsərlərinə dörd mindən artıq nəğmə  bəstəl

Karlos Kastaneda "Don Xuanla Söhbətlər"

Bu kitabın ikinci bölümü birinci bölümdə nəql edilmiş materialın struktur təhlilini ehtiva edir.

M.Rzaquluzadə "El gücü"

Gənclərimizi əsasən müasir mövzulu əsərlərlə təmin etməklə yanaşı, klassik ədəbiyyatın, xalq ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələri ilə tanış etmək də nəşriyyatımızın qarşısında duran vəzifələrdəndir.

Əli Həsənov "Azərbaycanın geosiyasəti"

Oxucuların diqqətinə təqdim olunan bu dərslikdə dünyanın əsas ölkələrinin Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqaz regionunda nümayiş etdirdikləri geosiyasi maraqlar və yürütdükləri siyasət fonunda Azərbaycan Respublikasın