Şəmkir rayon Mərkəzi kitabxanası

Şəmkir rayon MKS

"Yeni kitablar" Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2016 №3

M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 2006-cı ildən "Yeni kitablar"adlı annotasiyalı biblioqrafik göstərici nəşr etməyə başlamışdır. Vəsaiti hazırlamaqda məqsəd oxucu və mütəxəssisləri Milli Kitabxanaya daxil olan ye

"Yeni kitablar" Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2016 №2

M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 2006-cı ildən "Yeni kitablar"adlı annotasiyalı biblioqrafik göstərici nəşr etməyə başlamışdır. Vəsaiti hazırlamaqda məqsəd oxucu və mütəxəssisləri Milli Kitabxanaya daxil olan ye

Tofiq Bayramov "Azərbaycanım"

Gerçək sənətkar cismani ömrünü tamamlamaqla dünyayla bağlılığını bitirmir. Onun yaradıcı ömrü- varlığının mahiyyəti yeniləşən nəsillərə qovuşur. Əsərlərinə sığınan mənəvi mövcudluğu yaddaşlar sakinləşir - dav

Nizami Cəfərov "Hidayət"

"Hidayət şairdir, nasirdir, dövlət xadimidir, ictimaiyyətçidir. Onun çoxsaylı və həm də sanballı bədii, poetik, eləcə də publisistik əsərləri geniş oxucu kütləsi tərəfindən sevilə-sevilə oxunur. Hidayət sakit təbiətli, mə

"Yeni kitablar" Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2015 №4

M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 2006-cı ildən "Yeni Kitablar"adlı annotasiyalı biblioqrafik göstərici nəşr etməyə başlamışdır. Vəsaiti hazırlamaqda məqsəd oxucu və mütəxəssisləri Milli Kitabxanaya daxil olan ye