Şəmkir rayon Mərkəzi kitabxanası

Şəmkir rayon MKS

Ərəstun Əsgərli "Fələyin bizimlə imtahanı var"

Şair Ərəstun Əsgərli "Fələyin bizimlə imtahanı var" adlı sayca ikinci kitabında təxminən 30-35 illik yaradıcılıq bəhrələrini toplayaraq, onu oxucularının mühakiməsinə təqdim edir.

Sahilə "Çevriliş"

Sahilə Roman üçün çox maraqlı, bizim ədəbiyyatda yetərincə araşdırılıbyazılmamış bir dövrü -  sovetlərin dağılması, müstəqilliyinilk illərin i mövzu kimi seçib. Romanın qəhrəmanı Zərifə yazıçı ola bilmədiyi üç

Saday Budaqlı "Yolüstü söhbət"

Saday Budaqlının 60 yaşı münasibətilə nəşr olunan “Yolüstü söhbət” kitabına yazıçının “Zədə” romanı, povestləri, 1990 və 2000-ci illərdə yazdığı hekayələri toplanıb. 2009-cu ildə Azərbaycan Mədəniyyət Nazir

Aydın Talıbzadə "Min maska və bir mən"

“Min maska və bir mən... yaxud islam mədəniyyətinin semiolojisi” adlı risalə kulturoloji, etnoqrafik, elmi-nəzəri məqalələr, fəlsəfi  esselər toplusudur, islam mədəniyyətinə, dünya, sənətə maraqlı yanaşma yönüdür, d

Prof. Fazil Qaraoğlu "Ermənilər və həqiqətlər (VI cild)

Zəngin arxiv sənədləri arasında prof. F.Qaraoğlu tərəfindən tərtib olunan bu kitab erməni məsələsinə dair tarixin bəzi qaranlıq səhifələrini oxuculara təqdim edir. Bu kitabda verilən rəsmi sənədlər Azərbaycan dilində ilk də