Şəmkir rayon Mərkəzi kitabxanası

Şəmkir rayon MKS

Rəşad Məcid - "Çiyələk qadın"

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin gənclər üzrə katibi, "525-ci qəzet"in baş redaktoru Rəşad Məcidi "Çiyələk qadın" sevgi şeirləri kitabında başqa yöndən görəcək, daha yaxından tanıyacaqsınız. Kitabda şairin son illərdə yazd

Çexovdan Markesə qədər - Seçmə hekayələr toplusu (Tərcümə: Mahir N.Qarayev, Redaktorlar: Etimad Muradlı, Tofiq Qaraqaya)

Bu toplu XX əsr dünya ədəbiyyatının mənzərəsini "yığcam" janrın-hekayə və novellalar vasitəsilə işıqlandırmağa cəhd edir. Ayrı-ayrı mədəniyyətlərin ədəbiyyatını təmsil edən bu görkəmli ədiblər dünyagörüşləri,

Əlağa Vahid "Seçilmiş əsərləri"

Azərbaycanda, eləcə də Yaxın Şərqdə məşhur qəzəl şairi kimi şöhrət qazanmış Əliağa Vahidin yaradıcılıq bioqrafiyası maraqlı və özünəxas cəhətlərə malikdir. Dahi Füzulini özünün böyü

Seyid Hüseyn "Seçilmiş əsərləri"

Seyid Hüseyn özünəməxsus yaradıcılıq yolu keçən, Azərbaycanda demokratik ideyaların yayılmasında və tənqidi realizmin təşəkkülündə xüsusi xidmətləri olan sənətkarlardan biridir. Yazıçı

Hüseyn Arif "Seçilmiş əsərləri"

Tanınmış şair Hüseyn Arifin poeziya aləmi mövzu baxımından genişdir. Onun təbii və canlı dili ilə seçilən əsərlərində həyatın nəfəsi duyulur. Məhz buna görədir ki, Hüseynin şeirləri cox zaman mahnı mət